پاپریکا https://paprikapod.com پادکست فارسی سینمای ایران. گفت و گوهای حرفه ای سینما با هنرمندان سینمای ایران Thu, 17 Jan 2019 15:07:24 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.3 پادکست فارسی سینمای ایران. گفت و گوهای حرفه ای با هنرمندان سینمای ایران Taha HN clean episodic Taha HN tahahnejad@gmail.com tahahnejad@gmail.com (Taha HN) Taha HN پادکست فارسی سینمای ایران. گفت و گوهای حرفه ای با هنرمندان سینمای ایران پاپریکا https://paprikapod.com/wp-content/uploads/powerpress/art-work-newlogo-web.jpg https://paprikapod.com TV-G اپیزود ۱۵ - بهرام بدخشانی : مدیر فیلم برداری https://paprikapod.com/badakhshani/ Mon, 10 Dec 2018 07:00:12 +0000 https://paprikapod.com/?p=1221 بهرام بدخشانی مدیر فیلم برداری با سابقه ی سینما مهمان این اپیزود پادکست پاپریکا است. بدخشانی فیلم هایی مثل تقاطع، راه آبی ابریشم، کافه ستاره و دوئل را فیلم برداری کرده است. این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد. وب سایت پادکست پاپریکا: https://paprikapod.com بهرام بدخشانی مدیر فیلم برداری با سابقه ی سینما مهمان این اپیزود پادکست پاپریکا است. - بدخشانی فیلم هایی مثل تقاطع، راه آبی ابریشم، کافه ستاره و دوئل را فیلم برداری کرده است. این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد. وب سایت پادکست پاپریکا:
بدخشانی فیلم هایی مثل تقاطع، راه آبی ابریشم، کافه ستاره و دوئل را فیلم برداری کرده است.
این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد.
وب سایت پادکست پاپریکا:

https://paprikapod.com]]>
Taha HN clean 1:18:43
اپیزود ۱۴ - سینا قویدل : متخصص جلوه های ویژه بصری https://paprikapod.com/ghavidel/ Mon, 26 Nov 2018 06:30:03 +0000 https://paprikapod.com/?p=1217 سینا قویدل متخصص جلوه های ویژه بصری فیلم های رگ خواب، لاتاری و عرق سرد مهمان این اپیزود از پادکست پاپریکا است. با قویدل درباره ی حساسیت های این حرفه و نحوه ی همکاری او با دیگر عوامل فیلم سازی گفت و گو کرده ام. این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد. وب سایت پادکست پاپریکا: https://paprikapod.com سینا قویدل متخصص جلوه های ویژه بصری فیلم های رگ خواب، لاتاری و عرق سرد مهمان این اپیزود از پادکست پاپریکا است. - با قویدل درباره ی حساسیت های این حرفه و نحوه ی همکاری او با دیگر عوامل فیلم سازی گفت و گو کرده ام.
با قویدل درباره ی حساسیت های این حرفه و نحوه ی همکاری او با دیگر عوامل فیلم سازی گفت و گو کرده ام.
این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد.
وب سایت پادکست پاپریکا:

https://paprikapod.com]]>
Taha HN clean 1:12:39
اپیزود ۱۳ - رسول صدرعاملی : کارگردان https://paprikapod.com/sadrameli/ Mon, 12 Nov 2018 06:30:04 +0000 https://paprikapod.com/?p=1200 رسول صدرعاملی نویسنده و کارگردان با سابقه سینمای ایران مهمان این اپیزود پادکست پاپریکا هستند. صدرعاملی فیلم هایی مثل من ترانه ۱۵ سال دارم، شب، دیشب باباتو دیدم آیدا و دختری با کفش های کتانی را ساخته است. این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد. وب سایت پادکست پاپریکا: https://paprikapod.com رسول صدرعاملی نویسنده و کارگردان با سابقه سینمای ایران مهمان این اپیزود پادکست پاپریکا هستند. صدرعاملی فیلم هایی مثل من ترانه ۱۵ سال دارم، شب، دیشب باباتو دیدم آیدا و دختری با کفش های کتانی را ساخته است. - صدرعاملی فیلم هایی مثل من ترانه ۱۵ سال دارم، شب، دیشب باباتو دیدم آیدا و دختری با کفش های کتانی را ساخته است.

این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد.
وب سایت پادکست پاپریکا:
https://paprikapod.com]]>
Taha HN clean 1:02:56
اپیزود ۱۲ - کاظم ملایی : کارگردان https://paprikapod.com/mollayi/ Mon, 29 Oct 2018 08:04:51 +0000 https://paprikapod.com/?p=1181 کاظم ملایی نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی کوپال مهمان اپیزود دوازدهم پادکست پاپریکا است. او سال های زیادی به ساخت فیلم کوتاه مشغول بود و در این گفت و گو به مسیری که در آن سالها طی کرده است پرداخته ایم. این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد. وب سایت پادکست پاپریکا: https://paprikapod.com کاظم ملایی نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی کوپال مهمان اپیزود دوازدهم پادکست پاپریکا است. او سال های زیادی به ساخت فیلم کوتاه مشغول بود و در این گفت و گو به مسیری که در آن سالها طی کرده است پرداخته ایم. - او سال های زیادی به ساخت فیلم کوتاه مشغول بود و در این گفت و گو به مسیری که در آن سالها طی کرده است پرداخته ایم.

این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد.
وب سایت پادکست پاپریکا:
https://paprikapod.com]]>
Taha HN clean 1:02:18
اپیزود ۱۱ - کیانوش عیاری https://paprikapod.com/kianoush-ayari/ Mon, 01 Oct 2018 08:47:06 +0000 https://paprikapod.com/?p=1144 کیانوش عیاری نویسنده و کارگردان سینما مهمان اپیزود ۱۱ پادکست پاپریکا هستند. عیاری فیلم هایی مثل خانه ی پدری، بیدار شو آرزو، آبادانی ها و سریال قریب را ساخته است. در این گفت و گو با او بر منشا داستان هایش و تاثیر تجربیات زندگی او بر فیلم هایی که ساخته است تمرکز کرده ایم. این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد. وب سایت پادکست پاپریکا: www.paprikapod.com کیانوش عیاری نویسنده و کارگردان سینما مهمان اپیزود ۱۱ پادکست پاپریکا هستند. عیاری فیلم هایی مثل خانه ی پدری، بیدار شو آرزو، آبادانی ها و سریال قریب را ساخته است. در این گفت و گو با او بر منشا داستان هایش و تاثیر تجربیات زندگی او بر فیلم هایی که ساخته ... در این گفت و گو با او بر منشا داستان هایش و تاثیر تجربیات زندگی او بر فیلم هایی که ساخته است تمرکز کرده ایم.

این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد.
وب سایت پادکست پاپریکا:
www.paprikapod.com]]>
Taha HN clean 1:08:01
اپیزود ۱۰ - پرویز یشایایی :‌ تهیه کننده https://paprikapod.com/yashayayi/ Mon, 17 Sep 2018 07:16:19 +0000 https://paprikapod.com/?p=1123 پرویز یشایایی تهیه کننده سینما مهمان این اپیزود پادکست پاپریکا است. یشایایی تهیه کننده فیلم های مثل ناخدا خورشید، اجاره نشین ها، هامون و هنرپیشه است. او با کارگردانان صاحب نامی مثل داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی و محسن مخملباف کار کرده است. این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد. وب سایت پادکست پاپریکا: www.paprikapod.com پرویز یشایایی تهیه کننده سینما مهمان این اپیزود پادکست پاپریکا است. یشایایی تهیه کننده فیلم های مثل ناخدا خورشید، اجاره نشین ها، هامون و هنرپیشه است. او با کارگردانان صاحب نامی مثل داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی و محسن مخملباف کار کرده است. -
این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد.
وب سایت پادکست پاپریکا:
www.paprikapod.com]]>
Taha HN clean 1:03:55
اپیزود ۹ - مهدی کرم پور : کارگردان و نویسنده https://paprikapod.com/mehdi-karampour/ Mon, 27 Aug 2018 05:41:10 +0000 https://paprikapod.com/?p=1097 مهدی کرم پور نویسنده و کارگردان سینما مهمان این اپیزود پادکست پاپریکا است. کرم پور فیلم هایی مثل چه کسی امیر را کشت؟، پل چوبی، سوفی و دیوانه را کارگردانی کرده است. این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد. وب سایت پادکست پاپریکا: www.paprikapod.com مهدی کرم پور نویسنده و کارگردان سینما مهمان این اپیزود پادکست پاپریکا است. کرم پور فیلم هایی مثل چه کسی امیر را کشت؟، پل چوبی، سوفی و دیوانه را کارگردانی کرده است. این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد. وب سایت پادکست پاپریکا: - www. این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد.
وب سایت پادکست پاپریکا:

www.paprikapod.com]]>
Taha HN clean 1:00:33
اپیزود ۸ - ابوالحسن داوودی https://paprikapod.com/abolhasan-davoudi/ Mon, 13 Aug 2018 02:05:53 +0000 https://paprikapod.com/?p=1093 ابوالحسن داوودی نویسنده و کارگردان سینما مهمان این اپیزود پادکست پاپریکا است. داوودی فیلم هایی مثل نان، عشق و موتور ۱۰۰۰ ، جیب بر ها به بهشت نمی روند، مرد بارانی، رخ دیوانه، هزارپا را کارگردانی کرده است. در این گفت و گو با او درباره ی سینمای کمدی گفت و گو کرده ام. این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد. وب سایت پادکست پاپریکا: www.paprikapod.com ابوالحسن داوودی نویسنده و کارگردان سینما مهمان این اپیزود پادکست پاپریکا است. داوودی فیلم هایی مثل نان، عشق و موتور ۱۰۰۰ ، جیب بر ها به بهشت نمی روند، مرد بارانی، رخ دیوانه، هزارپا را کارگردانی کرده است. در این گفت و گو با او درباره ی سینمای کمدی گفت و... این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد.
وب سایت پادکست پاپریکا:

www.paprikapod.com]]>
Taha HN clean 1:10:14
اپیزود ۷ - احمد عربانی : انیماتور https://paprikapod.com/ahmad-arabani/ Mon, 30 Jul 2018 08:07:37 +0000 https://paprikapod.com/?p=1072 احمد عربانی کاریکاتوریست، پویانما ( انیماتور )، نویسنده و کارگردان با سابقه ی ایران مهمان این اپیزود پادکست پاپریکا است. این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد. پادکست پاپریکا را می توانید بر روی وبسایت ما و همچنین بر روی آی تونز، اپ جدید پادکست گوگل و هرجایی که به پادکست گوش می دهید، بشنوید.   احمد عربانی کاریکاتوریست، پویانما ( انیماتور )، نویسنده و کارگردان با سابقه ی ایران مهمان این اپیزود پادکست پاپریکا است. این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد. پادکست پاپریکا را می توانید بر روی وبسایت ما و همچنین بر روی آی تونز، اپ جدید پادک... این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد.
پادکست پاپریکا را می توانید بر روی وبسایت ما و همچنین بر روی آی تونز، اپ جدید پادکست گوگل و هرجایی که به پادکست گوش می دهید، بشنوید.

 ]]>
Taha HN clean 1:29:05
اپیزود ۶ - علی نصیریان : بازیگر https://paprikapod.com/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%86%d8%b5%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86/ Mon, 02 Jul 2018 06:30:24 +0000 https://paprikapod.com/?p=1037 علی نصیریان بازیگر با سابقه ی سینما و تئاتر ایران تجربیات بیش از ۶۰ سال فعالیت هنری خود را در این اپیزود پادکست پاپریکا در اختیار هنرجویان قرار می دهد. در  این اپیزود از علی نصیریان درباره ی اهمیت تمرین و خودسازی بازیگر در پیشرفت او، همکاری و ارتباط سازنده و ... می شنویم. آقای هالو، گاو، کفش‌های میرزا نوروز، شیر سنگی، ناخدا خورشید، هزاردستان، سال‌های خاکستری، بوی پیراهن یوسف ، میوه ممنوعه و شهرزاد از آثار شاخص وی می‌باشد. این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد. پادکست پاپریکا را می توانید بر روی وبسایت ما و همچنین بر روی آی تونز، اپ جدید پادکست گوگل و هرجایی که به پادکست گوش می دهید، بشنوید.     علی نصیریان بازیگر با سابقه ی سینما و تئاتر ایران تجربیات بیش از ۶۰ سال فعالیت هنری خود را در این اپیزود پادکست پاپریکا در اختیار هنرجویان قرار می دهد. در  این اپیزود از علی نصیریان درباره ی اهمیت تمرین و خودسازی بازیگر در پیشرفت او، همکاری و ارتباط س... در  این اپیزود از علی نصیریان درباره ی اهمیت تمرین و خودسازی بازیگر در پیشرفت او، همکاری و ارتباط سازنده و ... می شنویم.

آقای هالو، گاو، کفش‌های میرزا نوروز، شیر سنگی، ناخدا خورشید، هزاردستان، سال‌های خاکستری، بوی پیراهن یوسف ، میوه ممنوعه و شهرزاد از آثار شاخص وی می‌باشد.
این اپیزود توسط مدرسه ملی سینما تقدیم می گردد.
پادکست پاپریکا را می توانید بر روی وبسایت ما و همچنین بر روی آی تونز، اپ جدید پادکست گوگل و هرجایی که به پادکست گوش می دهید، بشنوید.

 

 ]]>
Taha HN clean 41:26
اپیزود ۵ - محمدرضا دلپاک : صداگذار https://paprikapod.com/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%af%d9%84%d9%be%d8%a7%da%a9/ Mon, 21 May 2018 07:00:35 +0000 https://paprikapod.com/?p=894 محمدرضا دلپاک طراح صدا و صداگذار با تجربه سینما مهمان پنجمین اپیزود پادکست پاپریکا هستند. ایشان بیش از ۱۰۰ فیلم در کارنامه ی کاری خود دارند. فیلمهایی مثل آن سوی ابرها، لانتوری، محمد رسول الله، فروشنده، جدایی نادر از سیمین، طعم گیلاس، روز واقعه. در این اپیزود با ایشان درباره ی اهمیت صدا در سینما، قابلیت های صدا در داستان گویی، تجربیات او در سینما و کار با کارگردانان مطرح سینمای ایران گفت و گو کردم. این اپیزود توسط مدرسه ملی سینمای ایران تقدیم می شود. پادکست پاپریکا را می توانید بر روی وبسایت پاپریکا و هرجایی که به پادکست گوش می دهید، بشنوید. پادکست پاپریکا در اینستاگرام @paprikapodcast پادکست پاپریکا در تلگرام @paprikapodcast محمدرضا دلپاک طراح صدا و صداگذار با تجربه سینما بیش از ۱۰۰ فیلم در کارنامه ی کاری خود دارند. فیلمهایی مثل آن سوی ابرها، لانتوری، محمد رسول الله، فروشنده، جدایی نادر از سیمین، طعم گیلاس، روز واقعه. در این اپیزود با ایشان درباره ی اهمیت صدا در سینما، قاب...
در این اپیزود با ایشان درباره ی اهمیت صدا در سینما، قابلیت های صدا در داستان گویی، تجربیات او در سینما و کار با کارگردانان مطرح سینمای ایران گفت و گو کردم.
این اپیزود توسط مدرسه ملی سینمای ایران تقدیم می شود.
پادکست پاپریکا را می توانید بر روی وبسایت پاپریکا و هرجایی که به پادکست گوش می دهید، بشنوید.

پادکست پاپریکا در اینستاگرام

@paprikapodcast

پادکست پاپریکا در تلگرام

@paprikapodcast]]>
Taha HN clean 37:53
اپیزود ۴ - مصطفی احمدی : دستیار اول کارگردان و برنامه ریز https://paprikapod.com/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c/ Mon, 07 May 2018 06:40:28 +0000 https://paprikapod.com/?p=770 مصطفی احمدی سالهای زیادی به عنوان دستیار اول کارگردان و برنامه ریز در سینمای ایران فعالیت کرده است. او در سالهای اخیر دو فیلم «بی حساب» و «نزدیک تر» را کارگردانی کرده است. احمدی در مقام دستیار اول کارگردان و برنامه ریز با فیلمسازانی مثل فرزاد موتمن، سعید سهیلی، مرضیه برومند، منیژه حکمت و رخشان بنی اعتماد همکاری کرده است. در این اپیزود از پادکست پاپریکا با مصطفی احمدی در مورد وظایف این حرفه، شرایط و سختی های آن صحبت کردم. این اپیزود توسط مدرسه ملی سینمای ایران تقدیم می گردد. پادکست پاپریکا را می توانید بر روی وبسایت ما و همچنین بر روی آی تونز، استیچر، تهران پادکست و شنوتو گوش دهید. پادکست پاپریکا در در توئیتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. مصطفی احمدی سالهای زیادی به عنوان دستیار اول کارگردان و برنامه ریز در سینمای ایران فعالیت کرده است. او در سالهای اخیر دو فیلم «بی حساب» و «نزدیک تر» را کارگردانی کرده است. - احمدی در مقام دستیار اول کارگردان و برنامه ریز با فیلمسازانی مثل فرزاد موتمن،... بی حساب» و «نزدیک تر» را کارگردانی کرده است.

احمدی در مقام دستیار اول کارگردان و برنامه ریز با فیلمسازانی مثل فرزاد موتمن، سعید سهیلی، مرضیه برومند، منیژه حکمت و رخشان بنی اعتماد همکاری کرده است.

در این اپیزود از پادکست پاپریکا با مصطفی احمدی در مورد وظایف این حرفه، شرایط و سختی های آن صحبت کردم.
این اپیزود توسط مدرسه ملی سینمای ایران تقدیم می گردد.
پادکست پاپریکا را می توانید بر روی وبسایت ما و همچنین بر روی آی تونز، استیچر، تهران پادکست و شنوتو گوش دهید.

پادکست پاپریکا در در توئیتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید.]]>
Taha HN clean 1:45:10
اپیزود ۳ - امیر اثباتی : طراح صحنه و لباس https://paprikapod.com/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c/ Tue, 24 Apr 2018 07:11:21 +0000 https://paprikapod.com/?p=671 امیر اثباتی طراح هنری ( طراح صحنه و لباس ) مطرح سینمای ایران مهمان این اپیزود پادکست پاپریکا هستند. با ایشان درباره ی نکات مهم در طراحی صحنه و لباس فیلم و قابلیت های آن در داستان گویی و انتقال مفاهیم و ... صحبت کردم امیر اثباتی طراح صحنه و لباس فیلم هایی چون ماهی و گربه، سعادت آباد، خیلی دور خیلی نزدیک، دوئل و مسافر ری هستند. از دیگر فعالیت‌های او می‌توان به کارهای گرافیکی، طراحی پوستر و تیتراژ نیز اشاره کرد. این اپیزود را مدرسه ی ملی سینما تقدیم می کند. پادکست پاپریکا را می توانید از طریق وبسایت و همچنین آی تیونز و تلگرام بشنوید. امیر اثباتی طراح هنری ( طراح صحنه و لباس ) مطرح سینمای ایران مهمان این اپیزود پادکست پاپریکا هستند. با ایشان درباره ی نکات مهم در طراحی صحنه و لباس فیلم و قابلیت های آن در داستان گویی و انتقال مفاهیم و ... صحبت کردم -
امیر اثباتی طراح صحنه و لباس فیلم هایی چون ماهی و گربه، سعادت آباد، خیلی دور خیلی نزدیک، دوئل و مسافر ری هستند. از دیگر فعالیت‌های او می‌توان به کارهای گرافیکی، طراحی پوستر و تیتراژ نیز اشاره کرد.
این اپیزود را مدرسه ی ملی سینما تقدیم می کند.
پادکست پاپریکا را می توانید از طریق وبسایت و همچنین آی تیونز و تلگرام بشنوید.]]>
Taha HN clean 1:52:21
اپیزود ۲ - تورج منصوری : مدیر فیلم برداری https://paprikapod.com/%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ac-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1%db%8c/ Mon, 09 Apr 2018 07:40:31 +0000 https://paprikapod.com/?p=633 تورج منصوری فیلم بردار با سابقه ی سینمای ایران، مهمان اپیزود دوم پادکست پاپریکا هستند. تورج منصوری فیلم هایی مثل هامون، سنتوری، محاکمه در خیابان، پل چوبی، اخراجی ها ۲ را در کارنامه ی خود دارد. تورج منصوري متولد ۱۳۳۱ تهران، فارغ التحصيل سينما از دانشگاه اشلند ايالت آريگان آمريكا است. وي فعاليت هنري را از سال ۱۳۵۰ با عكاسي براي مجله هنر و معماري شروع كرد. در این گفت و گوی طولانی به اهمیت تصویر در داستان گویی، چگونگی استفاده از تکنیک فنی در بیان احساسات و مفاهیم و به طور کلی داستان گویی در سینما پرداختیم. این اپیزود با حمایت مدرسه ی ملی سینمای ایران تقدیم می گردد. پادکست پاپریکا را می توانید از طریق وب سایت هم گوش دهید. پادکست پاپریکا را در تلگرام و اینستاگرام نیز دنبال کنید. @paprikapodcast تورج منصوری فیلم بردار با سابقه ی سینمای ایران، مهمان اپیزود دوم پادکست پاپریکا هستند. تورج منصوری فیلم هایی مثل هامون، سنتوری، محاکمه در خیابان، پل چوبی، اخراجی ها ۲ را در کارنامه ی خود دارد. تورج منصوري متولد ۱۳۳۱ تهران، فارغ التحصيل سينما از دانشگاه...
در این گفت و گوی طولانی به اهمیت تصویر در داستان گویی، چگونگی استفاده از تکنیک فنی در بیان احساسات و مفاهیم و به طور کلی داستان گویی در سینما پرداختیم.

این اپیزود با حمایت مدرسه ی ملی سینمای ایران تقدیم می گردد.

پادکست پاپریکا را می توانید از طریق وب سایت هم گوش دهید.

پادکست پاپریکا را در تلگرام و اینستاگرام نیز دنبال کنید.

@paprikapodcast]]>
Taha HN clean 1:45:10
اپیزود ۱ - کمال تبریزی : کارگردان https://paprikapod.com/%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c/ Tue, 27 Mar 2018 13:24:51 +0000 https://paprikapod.com/?p=572 کمال تبریزی کارگردان با تجربه و صاحب نام سینمای ایران، مهمان اولین اپیزود پادکست پاپریکا هستند. در این اپیزود از کمال تبریزی درباره ی کارگردانی سینما، ارتباط با عوامل، انتخاب موضوع، فیلم نامه و ...می شنویم. پادکست پاپریکا برنامه ی صوتی اینترنتی با موضوع سینما است. در هر اپیزود پادکست پاپریکا با یکی از هنرمندان با تجربه ی سینمای ایران به گفت و گو می نشینیم و با آنها درباره ی مسائل فنی و هنری صحبت می کنیم. این اپیزود با حمایت مدرسه ی ملی سینما تقدیم می گردد. همچنین، می توانید پادکست پاپریکا را بر روی وبسایت و در کانال تلگرام پادکست پاپریکا گوش دهید. برخی از فیلم های کمال تبریزی: عبور لیلی با من است مهر مادری شیدا فرش باد گاهی به آسمان نگاه کن مارمولک یک تکه نان دونده زمین طبقه هساث امکان مینا خودسر کمال تبریزی کارگردان با تجربه و صاحب نام سینمای ایران، مهمان اولین اپیزود پادکست پاپریکا هستند. در این اپیزود از کمال تبریزی درباره ی کارگردانی سینما، ارتباط با عوامل، انتخاب موضوع، فیلم نامه و ...می شنویم. -
پادکست پاپریکا برنامه ی صوتی اینترنتی با موضوع سینما است. در هر اپیزود پادکست پاپریکا با یکی از هنرمندان با تجربه ی سینمای ایران به گفت و گو می نشینیم و با آنها درباره ی مسائل فنی و هنری صحبت می کنیم.

این اپیزود با حمایت مدرسه ی ملی سینما تقدیم می گردد.

همچنین، می توانید پادکست پاپریکا را بر روی وبسایت و در کانال تلگرام پادکست پاپریکا گوش دهید.
برخی از فیلم های کمال تبریزی:

* عبور
* لیلی با من است
* مهر مادری
* شیدا
* فرش باد
* گاهی به آسمان نگاه کن
* مارمولک
* یک تکه نان
* دونده زمین
* طبقه هساث
* امکان مینا
* خودسر
]]>
Taha HN clean 1:47:00